spekter.no>Enighet om sosiale bestemmelser for helseforetakene (A1)
Sylvia Brustad, direktør i Spekter Helse
Sylvia Brustad, direktør i Spekter Helse

- Spekter har kommet til enighet med alle arbeidstakerorganisasjonene om de sosiale bestemmelsene i overenskomstene for helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus, sier Sylvia Brustad, direktør i Spekter Helse.

Overenskomstene ble prolongert i sin helhet, og partene er enige om å sette ned et partssammensatt utvalg som skal se nærmere på enkelte bestemmelser knyttet til pensjon.

Overenskomstenes del A1 vil også bli gjort gjeldende for Martina Hansens Hospital.

Overenskomsten (A1) varer for perioden 2018-2020