spekter.no>Endringer i Spekter-styret
 • Bak fra venstre: Stein Kinserdal, Geir Isaksen, Åsne Havnelid, Thor Gjermund Eriksen og Hilde Britt Mellbye. Foran fra venstre: Øystein Mæland, Grete Aasved, Ingrid Røynesdal, Anne-Kari Bratten, Tone Wille og Herlof Nilssen. (foto: Thomas T. Kleiven. Auke Lont var ikke tilstede da bildet ble tatt)
  Bak fra venstre: Stein Kinserdal, Geir Isaksen, Åsne Havnelid, Thor Gjermund Eriksen og Hilde Britt Mellbye. Foran fra venstre: Øystein Mæland, Grete Aasved, Ingrid Røynesdal, Anne-Kari Bratten, Tone Wille og Herlof Nilssen. (foto: Thomas T. Kleiven. Auke Lont var ikke tilstede da bildet ble tatt)
 • Styreleder Herlof Nilsen ledet generalforsamlingen med Spekters medlemmer i forkant av Spekterkonferansen 2018 (foto: Thomas T. Kleiven)
  Styreleder Herlof Nilsen ledet generalforsamlingen med Spekters medlemmer i forkant av Spekterkonferansen 2018 (foto: Thomas T. Kleiven)

På Spekters generalforsamling i dag, ble administrerende direktør Åsne Havnelid i Norsk Tipping AS og konsernsjef Tone Wille i Posten Norge AS valgt inn som nye styremedlemmer i Spekters styre.

I tillegg ble administrerende direktør Hilde Britt Skarbøvik Mellbye i AS Vinmonopolet og administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus HF valgt som nye varamedlemmer til styret.

Styret i Spekter etter generalforsamlingen 13. mars 2018:

Styrets leder: Herlof Nilssen, administrerende direktør ved Helse Vest RHF

Styrets nestleder: Geir Isaksen, konsernsjef i NSB AS

Styremedlemmer:

 • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef, NRK AS           
 • Åsne Havnelid, administrerende direktør, Norsk Tipping AS
 • Stein Kinserdal, administrerende direktør, Sykehuset i Vestfold HF          
 • Auke Lont, konsernsjef i Statnett SF
 • Ingrid Røynesdal, direktør Oslo-Filharmonien
 • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge AS

Varamedlemmer:

 • Grethe Aasved, administrerende direktør, Aleris Helse AS           
 • Hilde Britt Skarbøvik Mellbye, administrerende direktør i AS Vinmonopolet        
 • Øystein Mæland, administrerende direktør, Akershus universitetssykehus HF