spekter.no>- Styr i stort, ikke i smått
Administrerende direktør Anne-Kari Bratten på Spekters frokostmøte 11. oktober 2018. Foto: Thomas T. Kleiven
Administrerende direktør Anne-Kari Bratten på Spekters frokostmøte 11. oktober 2018. Foto: Thomas T. Kleiven

- Det mangler ikke på krav fra ulike interessegrupper om hvor toget bør stoppe, hvordan køene på poliklinikken skal organiseres eller hvordan arbeidsdagen bør planlegges. Derfor er det grunn til stadig å minne om rolledelingen mellom eier, styret og daglig ledelse i statlig eide virksomheter, sa Anne-Kari Bratten på Spekters frokostmøte om offentlig eierskap og styrets rolle.

Hun påpekte at når regjeringen skal legge frem en ny eierskapsmelding, må tydelig rolleavklaring legges til grunn. Det samme må forutsigbarhet og handlingsrom for lederne og virksomhetene

- Virksomhetene og ledernes behov for handlingsrom kan ikke overvurderes nok. Politisk styring i stort, og ikke i smått, er mer avgjørende enn noen gang, sa Bratten.

Utskillingspausen bør avsluttes

Utskilling av offentlig virksomhet i egne selskaper har vært et av de viktige virkemidlene i moderniseringen av offentlig forvaltning de siste 20 årene.  

- Eierskapsmeldingene berører ofte omfanget av statlig eierskap og hva som eventuelt bør selges ut. Det bør være like naturlig å drøfte hva som bør etableres som nye statlig eide selskaper, altså om det er områder innenfor forvaltningen i dag som bør kunne skilles ut som egne selskaper. Som også Produktivitetskommisjonen har påpekt, er det potensial for å fristille mer, sa Bratten.

Private aktører

Hun tok også tok også til orde for å snu fokus i debatten om samspillet mellom offentlige og private tjenestetilbydere.

- Dessverre ser vi nå at diskusjonen fort blir begrenset til en debatt om hvem som skal kunne tilby velferdstjenestene. Det er på tide å finne tilbake til den opplyste pragmatismen og heller snakke om hvordan vi best sikrer kvalitet på tjenestene og best mulig ressursbruk, sa Bratten.

Kultursektor og virkemiddelapparat bør forbli i staten

Bratten minnet også om at det er områder hvor det er god grunn til å opprettholde et statlig ansvar og eierskap.

I forbindelse med regionreformen, har et ekspertutvalg foreslått tiltak som berører kultursektoren og virkemiddelapparatet.

-Disse forslagene er for dårlig utredet, og bør ikke gjennomføres. Hensynet til en effektiv offentlig sektor må tillegges betydelig vekt i de beslutninger som skal tas på dette området, ikke ønsket om å finne nye oppgaver til fylkeskommunene/regionene, sa Bratten.

Les mer om Spekters innspill til den kommende eierskapsmeldingen her: Spekter med innspill til arbeidet med eierskapsmeldingen