spekter.no>Streiken i Akasia er over

- Vi er fornøyd med at vi med meklerens hjelp har kommet til en løsning slik at streiken i Akasia nå er avsluttet. Dermed vil barnehagene åpne fra kl. 10 i dag, og driften i selskapet for øvrig blir gjenopptatt, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Partene er enige om at det i tillegg til dagens innskuddspensjonsordning, også opprettes en ytelsespensjonsordning. De ansatte kan selv velge hvilken av de to pensjonsordningene de ønsker.

Partene har også ferdigforhandlet lønnsoppgjørene for 2016 og 2017 i tråd med resultatet i arbeidslivet forøvrig. Det er dessuten enighet om å trekke de to rettssakene i Arbeidsretten og Tingretten, og disse kommer dermed ikke til å bli gjennomført.