spekter.no>Støtter skjerpede opptakskrav til sykepleierutdanningen
Olav Wendelbo Kvam, fagsjef i Spekter
Olav Wendelbo Kvam, fagsjef i Spekter

- Spekter støtter hovedtrekkene i regjeringens forslag om skjerpe opptakskravene for sykepleierutdanningen. Det er et stort behov for rekruttering til sykepleieryrket, og samtidig som det er avgjørende at kvaliteten på nyutdannede sykepleiere er høy, sier fagsjef i Spekter Olav Wendelbo Kvam.

Erfaringer fra medikamentregning og legemiddelhåndtering i sykepleierstudiet tyder på at ferdighetene i matematikk er svake for mange studenter. Norskkunnskaper er også viktige både i studiesituasjonen og i yrkesutøvelsen.

I regjeringens forslag til skjerping, er høringsinstansene bedt om å ta stilling til om de ønsker et karakterkrav på 3 i matematikk, eller 3 i både matematikk og norsk.

- Spekter er enig i at det bør fastsettes skjerpede krav for opptak til sykepleierutdanning når det gjelder norsk og matematikk. Et nivå på karakteren 3 i norsk og matematikk kan neppe sies å være urimelig høyt, sier Kvam.

I tillegg foreslås et alternativ der det også er krav om minimum 35 skolepoeng fra videregående, det vil si en snittkarakter på 3,5.

- Spekter mener som regjeringen at skjerpede karakterkrav på sikt vil kunne styrke rekrutteringen og kvaliteten i utdanningen. Samtidig er det slik at det kan føre til utfordringer med å få nok kvalifiserte søkere til enkelte læresteder, særlig i distriktene, sier Kvam. 

Spekter savner en nærmere analyse av konsekvensene av forslaget, for eksempel knyttet til følgende spørsmål:

  • Hvor mange studenter ville ikke vært kvalifisert til studier med de fremlagte forslagsalternativene, og hvordan fordeler disse studentene seg på de ulike lærestedene?
  • Er det studentene med svake karakterer fra videregående opplæring som også faller fra under studiet?
  • I hvilken grad «tilpasser» lærestedene som rekrutterer de mest karaktersvake studentene sin egen karaktersetting slik at studentene allikevel kommer gjennom studiet (lemper på kravene)?

I utgangspunktet mener Spekter at svarene på disse spørsmålene ikke bør påvirke kravene til kvalitet, men de kunne være med på å belyse hvor det er hensiktsmessig å legge lista for det generelle kravet til gjennomsnittskarakter.

- Spekters konklusjon er at vi støtter departementets mest ambisiøse forslag med både karakterkrav i norsk og matematikk, samt krav til 35 skolepoeng. Men vi mener også at det både bør gjennomføres en nærmere analyse for eventuelt å bekrefte at det foreslåtte nivået på skolepoeng er hensiktsmessig, samt at det foretas en evaluering etter første opptak med nye krav, avslutter Kvam.