spekter.no>Valg av styret i Spekter
Gjenvalgt styreleder i Spekter, Herlof Nilssen sammen med nytt varamedlem til styret, Åsne Havnelid (foto: Thomas T. Kleiven)
Gjenvalgt styreleder i Spekter, Herlof Nilssen sammen med nytt varamedlem til styret, Åsne Havnelid (foto: Thomas T. Kleiven)

På Spekters Generalforsamling ble administrerende direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen gjenvalgt som styreleder, og konsernsjef i NSB, Geir Isaksen som nestleder for to år. Konsernsjef i Statnett, Auke Lont ble valgt inn som fast styremedlem, og administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid blir ny vara til styret.

Styret i Spekter etter generalforsamlingen 25. april 2017:

 • Styrets leder: Herlof Nilssen, administrerende direktør ved Helse Vest RHF
 • Styrets nestleder: Geir Isaksen, konsernsjef i NSB AS

Styremedlemmer:

 • Ingrid Røynesdal, direktør Oslo-Filharmonien, styremedlem
 • Olaug Svarva, administrerende direktør i Folketrygdfondet
 • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK AS
 • Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Gro Bakstad, konserndirektør i Posten Norge AS
 • Auke Lont, konsernsjef i Statnett SF

Varamedlemmer: 

 • Grethe Aasved, administrerende direktør i Aleris Helse AS
 • John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri SA
 • Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping AS