spekter.no>Nødvendig med forhandlingsløsning for å få avsluttet streiken i Akasia

(24.05.17) Spekter har gått gjennom svarbrevet vi mottok fra arbeidstakersiden nå i ettermiddag og mener at partene nå bør sette seg ved forhandlingsbordet og finne en løsning. Alt annet er uansvarlig.

Det er svært overraskende at arbeidstakersiden i samme brev, konstaterer at posisjonene i det store er de samme nå som under forhandlingene og meklingen. Det er feil. På mandag fremmet Spekter og Akasia et forslag om en re-etablering av en ytelsesordning, og slik sett beveget oss betydelig i pensjonsspørsmålet. I vårt svar til organisasjonene i dag vil vi derfor på ny foreslå at partene gjenopptar kontakten, gjerne med meklerens mellomkomst, med sikte på å finne en løsning på denne streiken så fort som mulig.

Se Spekters svar til arbeidstakerorganisasjonene her:

Les også: 

Spekter med initiativ for å avslutte streiken i Akasia 

Kontakt oss

Larsen, Gunnar Direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk 988 41 531 gunnar.larsen@spekter.no