spekter.no>Mellomoppgjøret 2017: Rammen er satt!
Sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter
Sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter

Partene i frontfagsoppgjøret kom 14. mars til enighet i årets mellomoppgjør. Det er gitt et generelt tillegg på kr 0,50 per time sentralt, pluss et lavlønnstillegg på kr 1,50 per time for de som har overenskomster der gjennomsnittslønnen er under 90 % av industriarbeidernivået (kr 407 265 eller mindre). NHO har i forståelse med LO anslått at rammen for oppgjøret er 2,4 %.

- Det er fortsatt store utfordringer i norsk økonomi, og det er derfor helt nødvendig at det kun blir en liten reallønnsvekst i år, sier sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter.

Han understreker at i tråd med det partene har forpliktet seg til i Holdenutvalget, må normen fra frontfaget lojalt følges opp i alle de etterfølgende forhandlingene.

-Vi i Spekter vil selvsagt også legge resultatet fra frontfaget til grunn for forhandlingene våre, sier Gjerding.

 - Samtidig er det viktig å minne om at resultatet fra frontfaget ikke nødvendigvis er en fasit for forhandlingene i den enkelte bedrift. Her skal utgangspunktet fortsatt være bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Men den samlede lønnsveksten også i våre bedrifter må være innenfor den normen som nå er satt, fortsetter han.

Lønnsveksten i fjor ble vesentlig lavere i konkurranseutsatt sektor enn i offentlig sektor.

- Over tid kan vi ikke ha en utvikling der offentlig sektor bevilger seg oppgjør privat sektor ikke har råd til. Spesielt i offentlig sektor er det derfor behov for å vise disiplin i år, avslutter Gjerding.

Forhandlingsstart i Spekter 4. april 

I Spekter starter årets mellomoppgjør med innledende sentrale forhandlinger tirsdag 4. april. Deretter blir det lokale forhandlinger etter påske. Det vil bli holdt et informasjonsmøte for medlemmene onsdag 5. april.