spekter.no>Advarte mot beslutningsvegring og reformpauser
 • Anne-Kari Bratten (Foto: Thomas T. Kleiven)
  Anne-Kari Bratten (Foto: Thomas T. Kleiven)
 • Statsviter og valgforsker Bernt Aardal ga tilhørerne sine analyser av valgresultatet (Foto: Thomas T. Kleiven)
  Statsviter og valgforsker Bernt Aardal ga tilhørerne sine analyser av valgresultatet (Foto: Thomas T. Kleiven)
 • Bernt Aardal og kommentatorpanelet med Lars Nehru Sand, Kjetil Alstadheim og Trine Eilertsen (foto: Thomas T. Kleiven)
  Bernt Aardal og kommentatorpanelet med Lars Nehru Sand, Kjetil Alstadheim og Trine Eilertsen (foto: Thomas T. Kleiven)
 • Avtroppende stortingsrepresentanter Svein Flåtten og Bård Vegar Solhell (foto: Thomas T. Kleiven)
  Avtroppende stortingsrepresentanter Svein Flåtten og Bård Vegar Solhell (foto: Thomas T. Kleiven)
 • Avtroppende stortingsrepresentanter Svein Flåtten og Bård Vegar Solhell (foto: Thomas T. Kleiven)
  Avtroppende stortingsrepresentanter Svein Flåtten og Bård Vegar Solhell (foto: Thomas T. Kleiven)

-Beslutningsvegring kan bli en av de største politiske utfordringene i den kommende stortingsperioden. Skal vi få til innovasjon, det grønne skiftet og omstille Norge til mer krevende tider, trenger lederne i norske virksomheter både handlingsrom og forutsigbare rammebetingelser, sa Anne-Kari Bratten på Spekters frokostmøte om valgresultatet.

- Alle vet at det er et stort behov for å finne nye løsninger rundt blant annet arbeidstidsbestemmelsene, sykefravær, trygdeutgifter og ikke minst offentlig tjenestepensjon. Det siste vi trenger nå, er derfor reformpauser, sa Bratten.

Bratten oppfordret både det nyvalgte Stortinget og regjeringen om å tenke langsiktig, og minnet om at det er brede tverrpolitiske forlik som legger grunnlag for bærekraftige samfunnsreformer.

- Politikerne må tørre å ta noen beslutninger som kan være upopulære her og nå, men som på lang sikt kan bidra til å skape forutsigbarhet for omstilling og nytenking i virksomhetene. At også opposisjonen tar ansvar gjennom brede forlik i Stortinget - er rett og slett bra for landet, sa Bratten.

Se frokostmøtet her: