spekter.no>-Prioritering og omstilling blir avgjørende
Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten (foto: Thomas T. Kleiven)
Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten (foto: Thomas T. Kleiven)

– Skal Norge fortsatt kunne ha et av verdens beste velferdstilbud, må det prioriteres tydeligere, og omstillingstakten og produktivitetsveksten må økes, sa Anne-Kari Bratten i sin innledning da Spekter inviterte til konferansen Helsepolitiske veivalg.

De siste ti årene har Norge nytt godt av høy oljepris og billig import. Velferdsnivået har økt betydelig de siste årene, og i en befolkningsundersøkelse Opinion har utført på oppdrag fra Spekter, sier åtte av ti at de forventer samme eller bedre velferdstilbud fremover også . Mange vil også ha det uten å betale mer, jobbe mer eller hente inn flere arbeidsinnvandrere.

Velferd viktigst – tross alt

-Hvis folk tvinges til å velge, prioriterer de likevel velferdstilbudet. Folk vil heller betale mer skatt, eller jobbe mer framfor å redusere velferdstilbudet eller øke egenandelene. Oppslutningene om velferdsstaten er med andre ord god, sa Bratten. 

Hun påpekte at viktige forutsetninger for å kunne sikre et godt velferdstilbud fremover, er at flere jobber heltid, at flere inkluderes i arbeidslivet og at vi klarer å øke produktivitetsveksten.

Mer arbeidsinnsats og økt produktivitet og omstilling er også folkets foretrukne løsning for å bevare velferdstilbudet, ifølge undersøkelsen fra Opinion. For eksempel sier to tredjedeler av deltidsarbeidende sier de ville jobbet mer med bedre tilpasset arbeidstid.

Prioriter sterkere og styr mindre i detalj

Bratten understreket av politisk styring må skje i stort, ikke i smått. Norske ledelsesidealer som tillit og delegering utfordres av avviksfokus og tilsyn med tilhørende rapportering. Hun påpekte at ledere få handlingsrom til å lede, for bedre å kunne levere på de overordnede målsetningene de har fått i oppdrag å utføre.

– Det må også prioriteres strengere fra politikernes side. Det er ikke mulig å fortsette å øke bevilgningene for alle budsjettområder, slik vi har gjort til nå. Vi må justere ned forventningene, avsluttet Bratten.