spekter.no>Uenighet om søndagsteater
Fra forestillingen "Herr Marmelade". Foto: Det Norske Teatret/Dag Jenssen
Fra forestillingen "Herr Marmelade". Foto: Det Norske Teatret/Dag Jenssen

- Til tross for at helgebelastningen har blitt mindre for skuespillerne, og teatret har blitt mer tilgjengelig for publikum, har Norsk skuespillerforbund stevnet Spekter og Det Norske Teateret for Arbeidsretten fordi de mener tariffavtalen er til hinder for å sette opp faste forestillinger på søndager, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

I løpet av 2016 har skuespillerne ved Det Norske Teatret i snitt spilt i overkant av tre søndagsforestillinger hver. Som kompensasjon har teateret innført prøvefri for alle på lørdager. Dette har gitt skuespillerne mer helgefri enn de hadde tidligere.

- Vi mener tariffavtalen gir rom for at teateret også kan være åpent på søndager, og det bør være en selvfølge at folk kan gå på teaterforestillinger også den dagen i uka de fleste har best tid og mulighet til å benytte seg av kulturtilbud, sier Bratten.

- Spekter tar til etterretning at Skuespillerforbundet har valgt å bringe denne saken inn for Arbeidsretten, og forbereder oss nå på å argumentere for vårt syn der, sier Bratten.

Les også pressemelding fra Det Norske Teatret