spekter.no>Togstreiken fortsetter: - Svært trist for passasjerene

- Dette er svært trist for passasjerene, men så lenge Lokomotivmannsforbundet står fast på at de skal bestemme kompetansekravene til togførere i NSB og CargoNet, er det ikke mulig å komme til enighet for å løse togstreiken, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten etter at dagens tvungne mekling heller ikke førte fram.

Bratten mener Lokomotivmannsforbundets kompetansekrav ikke hører hjemme i lønnsoppgjør eller i en tariffavtale.

- En tariffavtale handler om lønns- og arbeidsvilkår. Nå forsøker Lokomotivmannsforbundet å tilrane seg en rolle og myndighet når det gjelder et spørsmål som tilligger myndighetene. Jeg tror alle forstår at en fagforening ikke skal kunne diktere hvilke kompetansekrav en yrkesgruppe skal ha i en virksomhet, sier Bratten.

Hun mener krav utdanning er et tema som hører hjemme i trepartssamarbeidet, slik at myndighetene får et godt grunnlag for å fastsette relevante krav til utdanningene slik at de samsvarer med arbeidslivets behov.

- Det er myndighetene som fastsetter innholdet i ulike utdanninger, og både arbeidsgivere og fagforeninger har rikelig anledning til å gi innspill til dette arbeidet. Dessuten er det arbeidsgiver i den enkelte virksomhet som er ansvarlig for å sikre at de ansatte har relevant og god kompetanse til å ivareta arbeidsoppgavene sine, ikke fagforeningene, sier Bratten.