spekter.no>Pensjonsmarked i endring
  • Tor Sydnes, administrerende direktør i Gabler, Steenberg og Plathe
    Tor Sydnes, administrerende direktør i Gabler, Steenberg og Plathe
  • Bjørn Skrattegård, spesialrådgiver i Spekter
    Bjørn Skrattegård, spesialrådgiver i Spekter

- Pensjonsmarkedet er i endring og garantier koster mye penger. Ytelsesordninger avvikles og mange går over til innskuddsbaserte ordninger. Pensjonsspørsmål er krevende. Man kan si at tjenestepensjon er et foreldreløst barn og jeg er barnevakten, sa Tor Sydnes, administrerende direktør i Gabler, Steenberg og Plathe.

Sydnes forklarte at garanti er en form for forsikring mot uønsket utfall.

- Dagens rentenivå og renteutviklingen har mye å si for pensjonskostnadene. Garantinivået for pensjon har ikke beveget seg mye, og evnen til å ta risiko styres av rentenivået. Det betyr hva virksomhetene har å spille med for å kunne ta risiko. Er rentene under garantert nivå vil det bli mer krevende for bedriftene å dekke opp garantiene, sa Sydnes.

Sydnes kom med en klar anbefaling om hvilken ordning som gir mest pensjon for pengene.

- Renter og levealder har alt å si for kostnaden på pensjon. Og kostnaden for en garanti er avhengig av rentenivå og svingninger i finansmarkedet. Man får mer pensjon for pengene uten kostbare garantier. Tunge garantier gir lavere avkastning, sa Sydnes.

Kulturbedriftene står foran store pensjonsutfordringer

-  Kulturbedriftene er ikke finansiert for å tåle store svingninger. Premieøkningen fra 2015 til 2016 er anslått til 3 til 4 % av lønnsgrunnlaget. Det gir en dramatisk økning i administrasjons- og forvaltningskostnadene, og hverken statstilskudd eller annen inntektsøkning kompenserer for økningen i kostnadene, sa Bjørn Skrattegård, spesialrådgiver i Spekter.

Skrattegård understrekte behovet for å bli enige om bærekraftige løsninger, og at kulturinstitusjonene er en form for frontfag i kampen om framtidig tjenestepensjon.

- Vi er ikke enige om valg av pensjonsmodell. Jakten på sannheten har ikke ført frem og ingen slagord har så langt overbevist motparten. Men dette må løses, sa Skrattegård.