spekter.no>Ny åndsverklov under lupen
 • Ingrid Røynesdal, direktør i Oslo-Filharmonien og leder for Spekters Sektorråd Kultur.
  Ingrid Røynesdal, direktør i Oslo-Filharmonien og leder for Spekters Sektorråd Kultur.
 • Medieutviklingssjef Heidrun Reisæter, NRK.
  Medieutviklingssjef Heidrun Reisæter, NRK.
 • Medieutviklingssjef Heidrun Reisæter, NRK og ordstyrer for dagen, Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter,
  Medieutviklingssjef Heidrun Reisæter, NRK og ordstyrer for dagen, Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter,
 • Partner Stine Helén Pettersen i advokatfirmaet Bing Hodneland
  Partner Stine Helén Pettersen i advokatfirmaet Bing Hodneland

Kulturvirksomheter fra hele landet var representert da Spekter satte digital endring og forslag til ny åndsverklov som tema på seminar den 8. juni. -Temaene angår oss alle som er her i dag. Vi møter store krav til digital vitalisering og det er mye uklarhet i dag når det kommer til rettigheter. Derfor er det vår oppgave å bidra til større klarhet, sa leder av Spekters sektorråd kultur, Ingrid Røynesdal ved åpningen av seminaret.

Teknologiutvikling og opphavsrett er et av Spekters sektorpolitiske innsatsområder. Seminarets formål var å drøfte digital endring, gi kunnskap om innholdet i forslag til ny åndsverkslov og få innspill fra medlemsvirksomhetene til Spekters videre arbeid med høringsuttalelse.

Medieutviklingssjef i NRK Heidrun Reisæter innledet om temaet «Hvordan jobbe med digital endring». Hun understreket betydningen av at hele organisasjonen må ønske endring og at det starter på toppen i virksomheten.

- Vi står foran store utfordringer. Medievanene endres. Vi må forstå barn og ungdoms bruk av digitale medier for å forstå framtidens digitale virkelighet. De unge endrer brukervaner først, vi må henge med. NRK skal være et mediehus i verdensklasse, og for å få til det må vi være i et kontinuerlig læringsmodus, sa Reisæter.

Partner Stine Helén Pettersen i advokatfirmaet Bing Hodneland innledet om forslag til ny  åndsverklov og hvilke utfordringer og muligheter som ligger i lovforslaget.

- Dagens åndsverklov er komplisert, fragmentert og moden for endring. Gjennom høringen må høringsinstansene bidra til at den nye loven blir enklere og mer forutsigbar å forholde seg til. Den nye åndsverksloven må forholde seg til den teknologiske utviklingen i samfunnet på en bedre måte enn dagens lovverk, sa Pettersen.