spekter.no>Kvinners yrkesinnsats muliggjør verdens beste velferd
  • Nestleder i Arbederpartiet, Hadia Tajik (foto: Thomas T. Kleiven)
    Nestleder i Arbederpartiet, Hadia Tajik (foto: Thomas T. Kleiven)
  • Hadia Tajik og Anne-Kari Bratten (Foto: Thomas T. Kleiven)
    Hadia Tajik og Anne-Kari Bratten (Foto: Thomas T. Kleiven)

- Norske damers arbeidsinnsats er den viktigste faktoren for at Norge er verdens beste velferdssamfunn. Hvis norske damer hadde deltatt like lite i arbeidslivet som gjennomsnittet i OECD, hadde Norge gått glipp av like store verdier som hele det norske oljefondet, sa Hadia Tajik på Spekters Sykehuskonferanse.

Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik inderstreket viktigheten av kvinners yrkesdeltakelse, og var opptatt av kvinners arbeidsinnsats, forholdet til private helseleverandører og helsevesenets rolle i arbeidet mot sosiale forskjeller. 

Hun sa også at mye av det helseministeren sier i sin plan er bra, og at mye minner om det Stortinget tok stilling til i Nasjonal helse- og omsorgsplan.

- Men det må handle mindre om struktur, og mer om innhold. Hvordan vil privatiseringen påvirke sykehusenes ressurser? Hvordan skal man skape god pasientbehandling, spurte Tajik.

- Det er positivt med private leverandører innen helse. De har en naturlig plass i helsefloraen. Men vi er mot ordninger som gjør det vanskeligere for folk. Ordningen med fritt behandlingsvalg er et eksempel på det, som gir fordeler til de mest ressurssterke pasientene.

Bent Høie

Hadia Tajik