spekter.no>Ingen streik ved Bodø Lufthavn

- Jeg er tilfreds med at Spekter og Falck brann- og redningstjeneste fant fram til en løsning med NTL/LO i mekling, slik at vi unngikk en streik som kunne ha rammet passasjerer og kunder ved Bodø Lufthavn, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Streiken som var varslet i brann og redningstjenesten ved Bodø Lufthavn fra fredag kl 13, blir derfor ikke iverksatt.

- Vårt mål var å få opprettet en tariffavtale som legger grunnlag for god, sikker og bærekraftig drift for Falck brann- og redningstjenesten ved Bodø Lufthavn. Vi har blant annet fått på plass helt nødvendige løsninger knyttet til arbeidstid og pensjon, sier Bratten.

Fra Spekters side er meklingsløsningen endelig vedtatt, mens LO har varslet uravstemning med svarfrist 26.01.2017.