spekter.no>Enighet med Unio og SAN
  • Anne-Kari Bratten i Spekter og Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By
    Anne-Kari Bratten i Spekter og Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By
  • Forhandlingsleder Hans Christian Apenes, SAN og administrerende Anne-Kari Bratten, Spekter
    Forhandlingsleder Hans Christian Apenes, SAN og administrerende Anne-Kari Bratten, Spekter

Spekter ble i dag enig med Unio og SAN i de innledende forhandlingene. Det er ikke avtalt noen sentrale lønnstillegg for Unios og SANs grupper. Det skal nå forhandles lokalt i den enkelte virksomhet. For helseforetakene avtales et eget forhandlingsløp.

Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten, understreker at det også i de lokale forhandlingene som skal avholdes i den enkelte virksomhet, blir avgjørende å følge opp normen på 2,4 % fra frontfaget.

- Vi forventer også at partene lokalt går grundig gjennom den lokale delen av overenskomsten med tanke på å fjerne hindre for produktivitet og et moderne arbeidsliv, sier Bratten.

Spekter har i dag også oppnådd enighet med Norsk Journalistlag og Norsk Flygelederforening.

Videre forhandlingsløp

De sentrale innledende forhandlingene i Spekter fortsetter med Akademikerne 7. april. 

Avsluttende sentrale forhandlinger for overenskomstområde 1 (orkestre og teatre) gjennomføres 14. april.

For helseforetakene og Lovisenberg sykehus skal det være et eget forhandlingsløp som avtales senere. 

Følgende frister for lokale forhandlinger er avtalt med LO, Unio, YS og SAN:

  • For overenskomstområde 2-3 (Norges Bank og Avinor) og 7-8 (NSB og Posten) er fristen for å ha avsluttet lokale forhandlinger 29. april. 
  • For overenskomstområde 6 (NRK) er fristen 22. april. 
  • For overenskomstområde 9 (øvrige virksomheter) er fristen 3. mai.