spekter.no>Enighet med Akademikerne
Anne-Kari Bratten i Spekter og Rune Frøyland i Akademikernd
Anne-Kari Bratten i Spekter og Rune Frøyland i Akademikernd

Spekter og Akademikerne har kommet til enighet i de innledende sentrale forhandlingene i årets tariffoppgjør.

Det er ikke gitt noen lønnstillegg sentralt, og det er kun avtalt små tekstlige justeringer i den sentrale overenskomsten.

Partene har avtalt følgende frister for de lokale forhandlingene med Akademikerne: 

  • Oppstart forbundsvise sentrale forhandlinger Spekter Helse og Legeforeningen innen 9. mai.
  • Oppstart lokale forhandlinger for forbund uten sentral overenskomstdel innen 9. mai. 
  • De lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 3. juni.
  • Frist for de lokale forhandlingene for Legeforeningen fastsettes etter at de sentrale forbundsvise forhandlingene er avsluttet. 

A1-forhandlingene i helseforetakene og Lovisenberg vil bli gjennomført fredag 22. april 2016.