spekter.no>Enighet i stormekling for Spektermedlemmer

- Jeg er fornøyd med at vi gjennom meklingen kom fram til løsning for alle de 13 virksomhetene som var berørt. Med dette unngikk våre medlemmer en streik som kunne ha rammet både virksomhetene og deres kunder og brukere kraftig, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Det er dermed enighet i årets lønnsoppgjør for samtlige 95 virksomheter i Spekters største overenskomstområde (område 9).

- Det har vært ulike temaer i forhandlinger og mekling for de ulike bedriftene. Det er gitt et lønnsoppgjør på linje med det resten av Norge kan regne med å få i år. Vi har også fått på plass ulike løsninger knyttet til pensjon i de virksomhetene der dette var et forhandlingstema, sier Bratten.

Meklingen omfattet Vinmonopolet AS, Flytoget AS, Ruter AS, Norlandia Care Group AS (barnehager og pasienthotell), AIM Norway SF, Drammen Scener AS, Studentsamskipnadene i Østfold, Oslo og Akershus, Bergen og Stavanger, SIO Mat og Drikke, Vinmonopolet AS, Siva -Selskapet for industrivekst SF og Sporveien AS.

Totalt fant partene løsning på hele 29 overenskomster med ulike fagforeninger i meklingen. Streiken som var varslet fra lørdag morgen, blir derfor ikke iverksatt.

Spekter har godkjent resultatet, noen av fagforeningene skal ha oppgjøret ut på uravstemming.