spekter.no>- Tilfreds med retningen meldingen legger opp til for NAV
Direktør Tore Eugen Kvalheim representerte Spekter i høringen på Stortinget
Direktør Tore Eugen Kvalheim representerte Spekter i høringen på Stortinget

- Spekter er i stor grad tilfreds med den retningen for NAV som meldingen legger opp til. På mange områder følger meldingen opp de forslag til tiltak som den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen kom med i sin rapport, sa Spekters representant Tore Eugen Kvalheim under høringen om stortingsmeldingen "NAV i en ny tid"

Spekter var representert i referansgruppen til ekspertgruppen.  -Vi opplevde at våre innspill er blitt lyttet til og er reflektert i sluttproduktet og i meldingen. Spesielt er vi tilfreds med at det rettes fokus mot at også arbeidsgivere er brukere av NAV. Nå forventer vi å se endring i praksis, sa Kvalheim.

Mobilisering av arbeidskraft

Å bidra til mobilisering av arbeidskraft er etter vår mening en av NAVs viktigste oppgaver. Gjennom mobilisering til arbeid bidrar man til at både individet, NAV og arbeidslivet lykkes, forklarte Kvalheim

- Erkjennelsen i NAV om at også arbeidsgivere er brukere av etatens tjenester må økes. Dette innebærer en forståelse av virksomhetenes behov og muligheter for å hjelpe til med å få flere i arbeid, slo Kvalheim fast, og understreket at abeidsgiverne må møte et koordinert og forutsigbart NAV. 

Spekters innspill i høringen kan du laste ned her:

Se Spekters høringsinnspill på Stortingets Nett-TV:

Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité fredag 7. oktober 2016 kl. 08.30