spekter.no>Nye regler i arbeidsmiljøloven til sommeren

Regjeringen har i dag avgjort at de vedtatte endringene i arbeidsmiljøloven vil tre i kraft 1. juli i år.

Endringene omfatter blant annet arbeidstidsbestemmelsene, adgangen til midlertidig tilsetting og arbeidsmiljølovens aldersgrense.

Du kan lese mer om endringene her (Arbeids- og sosialdepartementets nettside).