spekter.no>Ny T-bane, jernbane og trikkelinjer må til i Oslo
  • Foto: Colourbox
    Foto: Colourbox
  • Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter
    Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter

- Spekter støtter forslaget om nye tunneler og linjer for T-bane, tog, trikk og buss. Det må til for å få folk på jobb og gods og næringstrafikk fram uten kø, kork og kaos. Det haster med å komme i gang, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter.

Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Ruter presenterte i dag sitt forslag til hvordan transportutfordringene gjennom og i Oslo bør løses fra nå og fram til 2030 og 2060.

Den såkalte Konseptvalgutredningen ("KVU Oslo-navet") bekrefter at et effektivt kollektivnett er den mest lønnsomme og miljøvennlige måten å løse transportutfordringene i storbyene på. I tillegg skal det satses kraftig på at flere velger å gå eller sykle.

- Spekter vil berømme arbeidet som her er gjort. Den foreslåtte sentrumstunnelen for jernbanen er i tillegg viktig for gods- og regiontogtrafikken langt utenfor Østlandet., sier Larsen.

Politisk dugnad

Han mener imidlertid samferdselssatsingen som foreslås etterlater en stor utfordring hos våre politikere.

- For å følge opp den ambisiøse planen kreves det både langsiktighet og helhetlig tenkning. Spekter oppfordrer til en politisk dugnad for å realisere samferdselssatsningen. Vi håper de politiske partiene kan enes både på tvers av parti- og fylkesgrenser og samhandle til det beste for innbyggerne i hovedstadsregionen, sier Larsen.

Les den foreløpige konseptvalgutredningen her