spekter.no>Ikke behov for allmenngjøring
Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Spekter støtter ikke en allmenngjøring av Godsbil- og Bussbransjeavtalen. I mangel av effektiv håndheving vil en allmenngjøring lett kunne føre til konkurransevridning til ulempe for aktører som vil forholde seg lojalt til en slik regulering.

Spekter mener at man bør søke å løse utfordringene knyttet til arbeidsforholdene i godsbil- og bussbransjen ved å bruke andre virkemidler som man har til rådighet for å sikre et seriøst og velfungerende arbeidsliv, slik man også er godt i gang med.  Blant annet har Spekter deltatt i arbeidsgruppe for kabotasje :  les Vil rydde i kabotasjen i Norge og Ga kabotasjeinnspill til Finanskomiteen.

- Allmenngjøring av tariffavtaler er et betydelig inngrep i den frie konkurransen mellom bedrifter. Derfor må allmenngjøring begrenses til de tilfeller der det er strengt nødvendig. Vi vil også peke på det uheldige i at mer enn rene minstelønnssatser i tariffavtalene allmenngjøres, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Gunnar Larsen. 

Les høringssvarene her: