spekter.no>Hovedavtalene i Spekter prolongeres

Hovedavtalene mellom Spekter og de ulike hovedorganisasjonene og SAN har hatt ulik utløpsdato. Nå er det enighet om at alle avtalene prolongeres til 31. desember 2017, slik at de får likt utløpstidspunkt.

Spekter er fornøyd med at forhandlingene om revisjon av hovedavtalene dermed kan koordineres. Neste tidspunkt for forhandlinger om hovedavtaler blir høsten 2017.

Hovedavtalene kan lastes ned her