spekter.no>Arbeiderpartitopp til Spekter
Odd Erik Stende er ansatt som fagsjef i Spekter
Odd Erik Stende er ansatt som fagsjef i Spekter

Odd Erik Stende (44) er ansatt i en nyopprettet stilling som fagsjef for myndighetskontakt i Spekter. Stende er i dag assisterende partisekretær i Arbeiderpartiet. Han har tidligere ledet Arbeiderpartiets sekretariat på Stortinget, og har bakgrunn som blant annet valgkampsjef og politisk rådgiver for Arbeiderpartiet.

- Spekters politiske relevans har økt kraftig de siste årene. Derfor er det med stolthet og glede jeg ønsker Stende velkommen om bord på Spekterlaget. Med sin tunge politiske bakgrunn og lange erfaring vil han være viktig ressurs i vårt arbeid med å videreutvikle Spekters politiske posisjoner og budskap sammen med våre medlemsvirksomheter, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

- Jeg kjenner Spekter som en svært kompetent arbeidsgiverorganisasjon som organiserer medlemmer med et viktig samfunnsoppdrag. Jeg gleder meg til å bli en del av en organisasjon som står fram med en tydelig og framsynt stemme i samfunnsdebatten, sier Stende

Stende trekker særlig fram Spekters engasjement for den norske modellen.
- I den norske modellen er et velfungerende tre-partssamarbeid selve grunnmuren og jeg ser frem til å jobbe i en organisasjon som har en offensiv tilnærming til hvordan vi kan videreutvikle og styrke samfunnsmodellen vi har i Norge, sier Stende som ser frem til å bli kjent med og arbeide sammen med Spekters medlemsvirksomheter som med sine over 200 000 ansatte ivaretar svært sentrale oppgaver i det norske samfunn.

Stende starter i Spekter 10. august.