spekter.no>Allmenngjøring av tarifflønn på gods og turbil skal ikke omfatte internasjonale transporter
Direktør Tore Eugen Kvalheim i Spekter
Direktør Tore Eugen Kvalheim i Spekter

Tariffnemndas sekretariat opplyser at nemnda har vedtatt å endre virkeområdet for allmenngjøringsforskriften for gods- og turbilvirksomhet. Virkeområdet begrenses til kabotasjetransport og kombinerte transporter. Den vil dermed ikke gjelde grensekryssende internasjonale transporter.

- Dette er helt i samsvar med de forslag vi fremmet i møte med nemnda i september, sier direktør Tore Eugen Kvalheim i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Det opplyses om at det vil ta noe tid før den nye forskriften er klar. Spekter vil da komme tilbake med ytterligere dokumentasjon.