spekter.no>-Bra med grundig utredning
Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter slår fast at det er skapt svært gode resultater i helseforetakene siden reformen i 2002.
Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter slår fast at det er skapt svært gode resultater i helseforetakene siden reformen i 2002.

I dag er det oppnevnt et utvalg som skal utrede ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten. - Det er positivt at regjeringen velger en grundig utredning før det eventuelt tas nye beslutninger om en eventuell ny organisering, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten

Anne-Kari Bratten slår fast at det er skapt svært gode resultater siden Sykehusreformen i 2002. Helseforetakene har lyktes i betydelig grad med å redusere ventelistene, produktiviteten øker, og man har nådd det politiske målet om å få økonomisk kontroll.

Utvalget skal blant annet vurdere erfaringene fra helseforetaksmodellen før det lages forslag til alternative løsninger. Les mer om utvalgets mandat.

Utvalgets innstilling skal legges frem 1. desember 2016.

Utvalgets sammensetning:

 • Stener Kvinnsland, lege, tidligere direktør Helse Bergen
 • Trude Andresen, rådmann
 • Per S. Bleikelia, klinikkdirektør
 • Sylvia K. Brustad, turistsjef, tidligere helseminister,
 • Cathrin Carlyle, leder av brukerutvalget UNN
 • Sven Ole Fagernæs, tidligere regjeringsadvokat
 • Hege Gjessing, lege, tidligere president i Legeforeningen
 • Christian Grimsgaard, lege, tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus
 • Jon J. Gåsvatn, spesialrådgiver
 • Lars Haukaas, prosjektdirektør
 • Jorid Kalseth, seniorforsker
 • Per V. Okkels, departementsråd
 • Brit K.S. Rugland, daglig leder
 • Bente G. Slaatten, konserndirektør, tidligere forbundsleder i Sykepleieforbundet
 • Hanne Thürmer, lege
 • Karina Aase, professor