spekter.no>Første forhandlingsetappe i havn

- Vi er fornøyd med å ha blitt enig med LO og YS i de innledende sentrale forhandlingene i årets tariffoppgjør. Det er gitt et generelt tillegg på 75 øre per time, som i frontfaget. Nå skal det forhandles lokalt i den enkelte virksomhet, sier adm. dir. Anne-Kari Bratten i Spekter.

For Spekter er det avgjørende å følge opp normen fra frontfaget som NHO i forståelse med LO i år har anslått til 3,3 prosent. 

- Da partene satt sammen i Holdenutvalget før jul, var det enighet om at frontfagsrammen skulle ligge til grunn for alle tariffoppgjørene. Vi forventer at partene lokalt også forholder seg til dette når de skal forhandle i den enkelte virksomhet, sier Bratten.

Det er enighet om at de lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 9. mai kl. 15.00 for overenskomstområde 1-3 og 6-8, og 13. mai kl. 15.00 for overenskomstområde 9. Inndelingen av overenskomstområdene er nedfelt i protokollene (se link nederst i saken).

De sentrale innledende forhandlingene i Spekter fortsetter med Unio  9. april,  SAN-gruppene 10. april og Akademikerne 25. april. 

Det har ikke vært diskutert lønnstillegg for helseforetakene og Lovisenberg sykehus i denne forhandlingsrunden. Her er det avtalt at det skal være et eget forhandlingsløp senere. 

Les protokollene her:

Overenskomstområder

Spekter er delt inn i 13 områder, noen med flere virksomheter. 

Område 1: Kulturvirksomheter

Område 2: Norges Bank

Område 3: Avinor

Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

Område 5: Vy Buss

Område 6: NRK

Område 7: Tog

Område 8: Posten

Område 9: Øvrige virksomheter

Område 10: Helseforetak med sykehusdrift

Område 11: Øvrige helseforetak

Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst

Område 13: Sykehus med driftsavtaler