spekter.no>Yrkesfagene skal evalueres
Fagsjef Olav Kvam i Spekter
Fagsjef Olav Kvam i Spekter

Regjeringen varsler en gjennomgang av yrkesfagene, og foreslår også at ungdom som velger fag- og yrkesopplæring skal få en utvidet rett til videregående opplæringen. Spekter mener det er positivt at det dermed gis mulighet til å ta generell studiekompetanse etter fullført fag- eller yrkesutdanning.

- Spekter er opptatt av at ungdom velger en utdanning som virksomhetene og samfunnet trenger og som gir mulighet for en livslang lærling, sier Olav W. Kvam, fagsjef i Spekter.

Fagutdanning er en utdanning virksomhetene etterspør, og Spekter mener denne muligheten vil kunne motivere ungdom til å velge yrkesfaglig utdanning, og ikke minst fullføre utdanningen de har begynt på. Tall fra SSB viser at det i de kommende årene vil være stort behov for fagarbeidere. Innen helsesektoren vil det for eksempel mangle 57000 helsefagarbeidere i 2035.

Varsler gjennomgang

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er opptatt av at det er lav gjennomføringsgrad, svak kompetanseoppnåelse og sviktende rekruttering til yrkesfagene. I tillegg til å utvide retten til videregående opplæring for de som fullfører en fag- og yrkesutdanning, har han varslet at han i samarbeid med arbeidslivets parter, vil foreta en omfattende gjennomgang av dagens yrkesfaglige utdanningsprogram.

- Spekter er positive til den varslede gjennomgangen av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og vil i samarbeid med medlemsvirksomhetene bidra i arbeidet med evalueringen, sier Kvam.