spekter.no>Stadig mer fornøyde sykehuspasienter
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

De siste tre årene har pasientenes erfaringer med norske sykehus gått fra god til enda bedre. Pasientene er stadig mer fornøyde med informasjon, pleiepersonellet, legene og organiseringen. Tilfredsheten med pasientsikkerheten har scoret stabilt høye 89 av 100 mulige poeng både i 2011, 2012 og 2013. Det viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

- Ledere, tillitsvalgte og ansatte samarbeider kontinuerlig om å bedre kvaliteten i sykehusene, derfor er det gledelig å se resultater i form av at pasientene blir stadig mer fornøyde, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Rapporten «Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013: Nasjonale resultater» gis ut av Kunnskapssenteret for helsetjenesten årlig. Hele 13.594 pasienter har deltatt i undersøkelsen.

Tilfredsheten med legene har økt fra 72 til 76 på en skala fra 0-100 fra 2011 til 2013, mens tilfredsheten med pleiepersonalet har økt fra 73 til 76 i samme periode. Pasientene erfarer også at informasjonen og organisering er i bedring.

Bedre på det meste

Det er verdt å merke seg at åtte av ti forhold som pasientene har vurdert, får stadig høyere score. De resterende to ligger stabilt - pasientsikkerhet med hele 89 av 100 mulige poeng og utskriving på 56 av 100 mulige poeng.

På skalaen fra 0-100 er det ingen kategorier som vurderes dårligere enn til 56 (utskrivning). Pasienttilfredsheten ligger med andre ord konsekvent i øvre halvdel av skalaen.

I følge pasientene ligger det største forbedringspotensialet i forberedelse til tiden etter utskriving og sykehusets samarbeid med kommunal hjemmetjeneste eller fastlege.  

Les mer hos Kunnskapssenteret