spekter.no>Spekter i helsekomitéen

- Regjeringens forslag om å styrke spesialisthelsetjenesten med vel 2 milliarder kroner og omsorgssektoren med 568 mill kroner gir en moderat, men nødvendig vekst, sa Spekters direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk, Gunnar Larsen under høringen på statsbudsjettet i Stortingets helse- og omsorgskomité i dag.

Spekter viste til at alle prognoser tyder på at det vil være armod nok til alle i helse- og omsorgssektoren fremover.
- Det er positivt at regjeringen legger til rette for økt bruk av private aktører. Dermed kan flere bidra til å løse oppgavene, og det vil stimulere til innovasjoner og nytenkning, sa Larsen. 

Spekter mener også det er bra at regjeringen vil utrede en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene.
- Dette vil gi likere konkurranseforhold mellom private og offentlige i helsemarkedet, og bidra til å balansere forholdet mellom offentlig og private bedre, sa Larsen.