spekter.no>Plassfratredelse fra Akademikerne

Akademikerne har i dag meldt plassfratredelse for totalt 247 av sine medlemmer ved Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Sykehuspartner. Dersom ikke meklingen fører fram, kan disse gå ut i streik fra torsdag 25. september.

Meklingen mellom Spekter og Akademikerne for helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus skal være avsluttet innen kl 24.00 natt til torsdag 25. september.