spekter.no>Naturlig oppfølging av helseministeren
Helse- og omsorgsminister Bent Høie la frem sine mål og forventninger til sykehusene. Foto: Spekter
Helse- og omsorgsminister Bent Høie la frem sine mål og forventninger til sykehusene. Foto: Spekter

Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte i dag sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene. – Dette representerer en naturlig oppfølging av politikken som er varslet og det er positivt at det tas grep for å rydde opp i antall mål og krav, sier administrerende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten.

I sin tale vektla Høie at hans prosjekt er å skape pasientenes helsetjeneste hvor pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves.

- Dette er positivt og etter å ha fulgt denne sektoren tett siden sykehusene ble medlem av Spekter i 2002 opplever jeg at det har vært et konstant fokus fra så vel politikere som ledere på alle nivåer å nettopp sette pasienten i sentrum, sier Bratten som minner om at det i 1997 ble lagt frem en egen NOU med tittelen ”Pasienten først!”. Dette var en av flere utredninger som ledet til sykehusreformen som ble vedtatt i 2001.  

Høie varslet også at Regjeringen i 2015 vil legge frem en Nasjonal helse og sykehusplan for å planlegge en helsetjeneste med kapasitet og kompetanse til å møte fremtidens behov. 

- Dette vil være en viktig plan og Spekter er beredt til å bidra med innspill til forarbeidet og ser frem til selve behandlingen av denne planen. Vi har ikke en sareptas krukke som vi bare kan hente penger eller helsepersonell opp av. Derfor må vi være nysgjerrige på alle muligheter og tiltak som kan gi oss mer og bedre helsetjenester for de pengene som bevilges til sektoren, sier Bratten.

Hun vektlegger videre at i tiden fremover vil det være armod nok til alle og at det viktige er å finne et godt og robust samspill mellom de offentlige og de private helseaktørene til det beste for pasientene og samfunnet. 

- Vi har et helsevesen i verdensklasse og målet må være å videreutvikle dette også i fremtiden, sier Bratten. 

Høies tale og oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene finner du på sidene til Helse- og omsorgsdepartementet.