spekter.no>Mild vinter ga lavere sykefravær

Sykefraværet både i Norge totalt og i Spekters medlemsvirksomheter sank i 1. kvartal 2014 sammenlignet med samme kvartal i fjor. I følge NAV og SSB, kan dette tilskrives en mild vinter og dermed færre influensatilfeller.

For landet totalt sank det legemeldte fraværet med 0,4 prosentpoeng fra 1. kvartal 2013 til samme kvartal i 2014. Helt tilsvarende utvikling ser vi for både helseforetakene og øvrige Spektervirksomheter.

Det totale legemeldte fraværet var for 1. kvartal i 2014 var på 5,5 prosent for Norge, mens helseforetakene hadde et fravær på 6,5 prosent. For øvrige Spektervirksomheter var fraværet på 5,7 prosent. At sykefraværet i Helseforetakene ligger noe høyere, skyldes primært den høye kvinneandelen blant de ansatte. Kompenserer man for dette, er fraværet omtrent på samme nivå som i andre virksomheter.

På landsbasis har kvinner i 1. kvartal i 2014 et legemeldt sykefravær på 7,3 prosent og menn 4,2 prosent. For Spektervirksomhetene innen helse er tallene for menn 4 prosent, mens menn i øvrige Spektervirksomheter har et fravær på 4,7 prosent i denne perioden. Kvinner i helseforetakene har et fravær på 7,6 prosent, mens i øvrige Spektervirksomheter er dette fraværet på 7,4 prosent.