spekter.no>Meklingsløsning for NSB

- Jeg er tilfreds med at meklingen med LO/Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) førte fram med et resultat innen rammen for frontfaget. Vi unngikk en streik som kunne ha gitt store konsekvenser for både NSB AS, NSB Gjøvikbanen AS og deres kunder, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Både Spekter/NSB og LO/NLF aksepterte tidlig i dag forslaget fra mekleren. Streiken blant lokomotivførerne som var varslet fra torsdag morgen, blir derfor ikke iverksatt.

Spekter/NSB har vedtatt meklingsforslaget. LO har uravstemming med frist 22. august.