spekter.no>Ingen kutt i sykelønnsordningen
Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter.
Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter.

Regjeringen trekker forslaget om å doble inntektsgrensen for sykelønn. – Arbeidsministeren viser med dette at han er lydhør overfor partene i arbeidslivet, og tar trepartssamarbeidet på alvor, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter.

Det var gjennom forslaget til statsbudsjett for 2015 at regjeringen foreslo endringer om å heve grensen for rett til sykepenger fra 44.000 kroner til 88.000 kroner.

Etter dagens møte med partene i arbeidslivet, gjorde statsråd Robert Eriksson det klart at han ikke kommer til å fremme lovproposisjonen som må til for å endre ordningen. Det blir dermed heller ingen endringer i reglene for foreldrepenger og omsorgslønn.

Les mer og se video på nrk.no