spekter.no>Informasjonsmøte med klare tariffsignaler
Fra informasjonsmøte i Oslo konserthus. Foto: Trond Myrvang/Spekter.
Fra informasjonsmøte i Oslo konserthus. Foto: Trond Myrvang/Spekter.

Spekter avholdt i dag et informasjonsmøte for medlemmene om tariffoppgjøret 2014. Der ble her gitt signaler om hva som legges til grunn i de videre forhandlingene sentralt og på den enkelte virksomhet.

- Vi forventer alle legger normen fra frontfagsoppgjøret til grunn, slik partene ble enige om i Holdenutvalget rett før jul. De siste ti år har lønnsveksten i Norge vært seksti prosent, i eurolandene 20 prosent og i Tyskland syv prosent. Det sier seg selv at dette ikke er bærekraftig for norsk konkurranseutsatt sektor, sa Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

I år har NHO i forståelse med LO anslått en samlet lønnsvekst i industrien på 3,3 prosent.

- Prioriteringene må gjøres innenfor rammen, slik partene enstemmig forpliktet seg til gjennom Holdenutvalget, Det er konkurranseutsatt sektor som skal finansiere og sikre en sterk offentlig sektor med universelle velferdsgoder. Da må vi som er ansvarlige for inntektspolitikken gjennomføre lønnsoppgjør som kan bidra til økt produktivitet og lønnsomhet, sa Bratten.

I tillegg ble det gitt en del konkrete råd for gjennomføringen av de lokale forhandlingene, herunder vurdering av hvilke krav som kan stilles fra arbeidstakersiden i de lokale forhandlingene.

Opptak fra dagens informasjonsmøte her tilgjengelig fra medlemssidene:
http://spekter.no/Ekstranett/For-medlemmer/Overenskomstrevisjonen-2014/Opptak-fra-informasjonsmote-om-lonnsoppgjoret/