spekter.no>Holden-utvalget slutter opp om frontfagsmodellen
Professor Steinar Holden orienterte om lønnsdannelsen og utfordringer i norsk økonomi.
Professor Steinar Holden orienterte om lønnsdannelsen og utfordringer i norsk økonomi.

På Spekters Vinterkonferanse understreket professor Steinar Holden at hovedkonklusjonen i Holdenutvalget er at det inntektspolitiske samarbeidet har bidratt til en god utvikling i Norge, og at utvalget slutter opp om frontfagsmodellen.

Holden beskrev lønnsdannelsen og utfordringer i norsk økonomi, og påpekte at det høye kostnadsnivået er en utfordring for landet, og spesielt en utfordring for konkurranseutsatt sektor.

- Det er den samlede lønnsveksten i industrien, både blant arbeidere og funksjonærer, som skal være normgivende, sa Holden.

Når det gjelder sammensetningen av frontfaget har mange stilt spørsmål om frontfaget er oljedopet. Holden mener vi ikke kan designe frontfaget for å oppnå en lavere lønnsvekst. Han understreker at også leverandørindustrien vil møte internasjonal konkurranse, og mener det ikke er gitt at lønnsveksten i denne sektoren vil være like sterk i årene fremover.

Lønnsoppgjøret blir en viktig test

Holden III-utvalget har vært sammensatt av partene i arbeidslivet og representanter fra finansdepartementet og arbeidsdepartementet. Prosjektdirektør Lars Haukaas har vært Spekters representant i utvalget, og kommenterte utvalgets arbeid. 

Haukaas mener Holdenutvalget har vært et viktig bidrag til realitesorienteringen blant partene og var opptatt av at Lønnsoppgjøret 2014 vil være en viktig test på hvorvidt vi har tatt utredningen fra utvalget på alvor.

Anne-Kari Bratten har også tidligere uttalt at reallønnsveksten kan åpenbart ikke fortsette slik den har gjort de siste 12 årene, og at Holdenutvalget dokumenterer viktigheten av at vi alle må bidra til holde lønns- og kostnadsveksten nede for å ikke svekke konkurranseevnen ytterligere. Les: "Viktig relalitetsorientering fra Holdenutvalget"