spekter.no>Forhandlingene med Legeforeningen pågår fortsatt
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Forhandlingene om årets tariffoppgjør med Legeforeningen forsetter. Vi arbeider nå med å skaffe oversikt over konsekvenser av Legeforeningens krav før partene møtes igjen.

Tidspunkt for neste forhandlingsmøte er ikke avtalt.