spekter.no>Forhandlingene i gang i Spekter
  • Forhandlingsleder i LO Stat, Eivind Gran og Spekters adm. dir. Anne-Kari Bratten ved forhandlingsstart.
    Forhandlingsleder i LO Stat, Eivind Gran og Spekters adm. dir. Anne-Kari Bratten ved forhandlingsstart.
  • Fra ve: Anne-Kari Bratten i Spekter og forhandlingsleder Ingerid Bjercke fra "YS Spekter"
    Fra ve: Anne-Kari Bratten i Spekter og forhandlingsleder Ingerid Bjercke fra "YS Spekter"
  • Oppstart av forhandlingene mellom LO og Spekter.
    Oppstart av forhandlingene mellom LO og Spekter.

- Jeg har tro på gode og konstruktive prosesser. Vår ambisjon er komme frem til et resultat på linje med frontfagsoppgjøret, slik partene ble enige om gjennom Holdenutvalget, sa Spekters administrerende direktør ved oppstart av årets tarifforhandlinger med LO og YS.

Spekter vil dermed tilby 75 øre per time, og vil videre legge til grunn at det settes i gang lokale forhandlinger i de ulike bedriftene i Spekter.

-NHO og LO har anslått en samlet lønnsvekst i år på 3,3 prosent. Det er den samlede rammen Norge må styre mot i år, uavhengig av hva enkelte ledere i arbeidstakerorganisasjonene nå prøver å snakke seg bort fra, sier Bratten.

Lo og YS er først ut i de innledende forhandlingene i Spekter. Onsdag følger Unio, mens SAN-gruppene forhandler torsdag. Spekter møter Akademikerne 25. april. Det er foreløpig ikke fastsatt forhandlingstidspunkt for helseforetakene.