spekter.no>Enighet om de sosiale bestemmelsene for helseforetakene (A1)

Spekter ble i dag enig med arbeidstakerorganisasjonene om de sosiale bestemmelsene i overenskomstene for helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus.

- Overenskomstene ble i hovedsak prolongert, men partene ble enige om enkelte språklige justeringer, sier fagsjef Cathrine Henning som ledet forhandlingene for Spekter.

Overenskomsten (A1) varer for perioden 2014-2016.