spekter.no>Enighet i de innledende forhandlingene med Unio
Anne-Kari Bratten fra Spekter og Eli Gunhild By fra Unio
Anne-Kari Bratten fra Spekter og Eli Gunhild By fra Unio

- Spekter og Unio har kommet til enighet i de innledende sentrale forhandlingene i årets tariffoppgjør. Det er ikke avtalt noe generelt lønnstillegg for Unios grupper nå, det skal vi gjøre i de videre sentrale og lokale forhandlingene, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Selv om det ikke er diskutert lønn i denne forhandlingsrunden, poengterte Bratten at det vil bli avgjørende å følge opp normen fra frontfaget, noe et enstemmig Holdenutvalg sluttet opp om før jul.

- Vi forventer at partene både i de videre sentrale forhandlingene og der det skal forhandles i den enkelte virksomhet forholder seg til den rammen NHO har anslått i forståelse med LO, sier Bratten.

Det er enighet om at de lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 9. mai kl. 15.00 for overenskomstområde 1-3 og 6-8, og 13. mai kl. 15.00 for overenskomstområde 9.

Det er avtalt at det skal være et eget forhandlingsløp for helseforetakene og Lovisenberg sykehus senere.

Les protokollene her: