spekter.no>Arbeidstidsutvalget kommer før sommeren
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson annonserte at han vil utnevne Arbeidstidsutvalget før sommeren.
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson annonserte at han vil utnevne Arbeidstidsutvalget før sommeren.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har en ambisjon om å nedsette arbeidstidsutvalget før sommeren.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson redegjorde for regjeringens arbeidslivspolitikk på Spekters vinterkonferanse på Sundvollen.

Innledningsvis benyttet statsråden anledningen til å henstille til et ansvarlig oppgjør, men understreket samtidig at dette var utenfor hans ansvarsområde og viste til at dette ansvaret ligger hos partene i arbeidslivet.

Ministeren ser behovet for et mer fleksibelt arbeidsliv. Han mener arbeidsmiljøloven er en god vernelov – men verden, familiesituasjoner og næringsliv forandrer seg og dette krever større fleksibilitet. Han understreket også at vi ikke kan basere oss på arbeidsinnvandring for å løse arbeidskraftsutfordringene.

Regjeringen ønsker å skape et trygt, familievennlig og fleksibelt arbeidsliv. - Vi ønsker å skape mer frihet lokalt innenfor ytterrammene i arbeidsmiljøloven, sa statsråden.

Før statsråden gikk på talerstolen påpekte Spekter-sjef Anne-Kari Bratten at Regjeringen nå har sittet i 100 dager og at hun nå begynner å bli utålmodig når det gjelder arbeidstidsutvalget.

- Jeg trenger litt mer tid, men jeg har en ambisjon om å nedsette arbeidstidsutvalget før sommeren, sa arbeids- og sosialministeren. Eriksson ser for seg at arbeidstidsutvalget skal være et mindre ekspertutvalg som skal jobbe effektivt i stedet for at arbeidet skal resultere i en større utredningen eller NOU.

Statsråden understreket videre at han håpet å få gjort enkelte endringer i arbeidsmiljøloven parallelt med at arbeidstidsutvalget skal nedsettes. Han fremhevet også at han hadde ambisjon om å få til endringer i pensjonssystemet, og påpekte at han ikke får til dette alene og at han på dette området trenger hjelp fra partene i arbeidslivet.