spekter.no>Aldergrense på 67 år er ikke aldersdiskriminerende

NRK vant nylig en sak i Lagmannsretten om bedriftsfastsatt aldergrense på 67 år. NRK har i en pensjonsavtale med fagforeningene fastsatt at arbeidstakerne plikter å fratre ved fylte 67 år. Lagmannsretten slår fast at en slik aldersgrense knyttet til pensjon ikke er i strid med reglene om aldersdiskriminering.

Det presiseres i kjennelsen at "Gjensidige-dommen", som omhandlet lignende forhold, fortsatt gjelder.

Dermed setter Lagmannsretten til side Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser om at "Gjensidige-dommen" ikke lenger kan gjøres gjeldende i norsk rett.

- Kjennelsen bygger på at det er en nær sammenheng mellom aldersgrenser og pensjon. Dette er helt i tråd med Spekters synspunkt om at dersom adgangen til aldersgrenser skal endres, må dette skje i sammenheng med endring i pensjonsreglene, sier Kristin Juliussen, juridisk direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.