spekter.no>Akademikerne varsler opptrapping av eventuell streik

Akademikerne varslet i dag plassfratredelse for ytterligere 336 av sine medlemmer ved St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Helse-Bergen og Stavanger Universitetssykehus. Opptrappingen kan skje fra mandag 29.september. Meklingen pågår fortsatt, med frist ved midnatt i kveld (24. september).

Akademikerne har allerede varslet at om lag 250 av deres medlemmer vil gå ut i streik ved Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Sykehuspartner fra i morgen (25. september) dersom meklingen ikke fører frem.

Meklingen mellom Spekter og Akademikerne for helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus skal være avsluttet innen kl 24.00 natt til torsdag 25. september.