spekter.no>-Vanskeligere enn vi trodde

I nesten to år har medlemsvirksomheter i Spekter aktivt forsøkt å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne. Til 130 stillinger var det bare to med nedsatt funksjonsevne som søkte, men det ble ingen ansettelser.

Dette er resultatet av et prosjekt som Spekter har gjennomført med støtte fra FARVE og i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene I Spekterområdet (LO, YS, Unio, Akademikerne og SAN. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har fulgt prosjektet.

-I følge SSBs arbeidskraftsundersøkelse, er det ca 80 000 funksjonshemmede som ønsker å jobbe mer. Derfor har vi gått aktivt inn for å få denne gruppen til å søke på ordinære stillinger i det ordinære arbeidslivet, sier fagsjef Olav Kvam i Spekter.

Ingen ansettelser

- Målet var å ansatte fem personer med nedsatt funksjonsevne i løpet av prosjektperioden og vi tenkte at det var et moderat mål. Vi er derfor overrasket over at det ikke kom flere søknader fra folk i målgruppen, og at ingen ble ansatt, sier han.

Prosjektet hadde håpet å følge hele rekrutteringsløpet tett for å finne ut hvor barrierene inn i arbeidslivet for denne gruppen eventuelt var, og hvordan virkemiddelapparatet fungerer i forhold til en ordinær rekrutteringsprosess.

-Dette fikk vi ikke anledning til, siden det var så får søkere, og ingen av søkerne nådde opp i ansettelsesprosessen, sier Kvam.

Kan ikke peke på arbeidsgiver

Det har ofte blitt pekt på arbeidsgiverne og deres holdninger når det gjelder å ta inn ansatte med spesielle tilretteleggingsbehov. Nå kan det se ut som om dette er en for enkel forklaring.

-Til tross for arbeidsgivernes positive holdning og sterke vilje til å strekke seg langt for å tilrettelegge, fant vi ingen i målgruppa gjennom prosjektperioden, sier spesialrådgiver i Spekter og leder for prosjektet, Kari Saastad.

Hjelpemiddelapparatet svikter

Mye tyder på at hjelpemiddelapparatet ikke er på plass når det trengs i ordinære ansettelsesløp. Det kan virke som om regelverket er for rigid og ikke klarer å tilpasse seg virkeligheten.

-Det er særlig en historie som har gjort inntrykk på oss og som vi har valgt å ta med i rapporten, forteller Kari Saastad.- Den dreier seg om en psykologspesialist med doktorgrad som søkte jobb på vanlig måte. Siden hun er blind trengte hun transport for å komme til jobbintervju og senere frakt av tungt ekstrautstyr som hun trengte i jobben. Det var ingen hjelp å få til dette via NAV, i stedet fikk hun tilbud om truckførerkurs, som ville ha gitt henne rett til transport. Arbeidsgiveren som ansatte henne har også hatt store problemer med NAVs skjemavelde, sier Saastad.

 I rapporten reflekteres det også over om det kan være et hinder at stillingsutlysningene ofte uttrykker at man ønsker folk med sterk gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet i heltidsstillinger, samtidig som man oppfordrer personer med nedsatt funksjonsevne til å søke. Dette kan indirekte ha sendt signaler om at man ønsker seg supermenn- og kvinner, et bilde mange med nedsatt funksjonsevne ikke kjenner seg igjen i.

 Last ned rapporten her (pdf)