spekter.no>Vinterkonferansen 2013
 • Arbeidsminister Anniken Huitfeldt åpnet Spekters Vinterkonferanse
  Arbeidsminister Anniken Huitfeldt åpnet Spekters Vinterkonferanse
 • Arne Jon Isachsen, professor ved BI, ga deltakerne en leksjon i bakgrunnen for den økonomiske krisen i Europa
  Arne Jon Isachsen, professor ved BI, ga deltakerne en leksjon i bakgrunnen for den økonomiske krisen i Europa
 • Direktør Arild Bryde i Spekter informerte om et nytt lederutviklingsverktøy som utvikles for Spekters medlemmer
  Direktør Arild Bryde i Spekter informerte om et nytt lederutviklingsverktøy som utvikles for Spekters medlemmer
 • Fagsjef Anne Turid Wikdahl i Spekter informerte om hovedavtaleforhandlingene
  Fagsjef Anne Turid Wikdahl i Spekter informerte om hovedavtaleforhandlingene
 • Juridisk direktør i Spekter, Kristin Juliussen reggjorde for vikarbyrådirektivet og konsekvensene av de nye reglene for innleie.
  Juridisk direktør i Spekter, Kristin Juliussen reggjorde for vikarbyrådirektivet og konsekvensene av de nye reglene for innleie.
 • Vi trenger en bredere erkjennelse av de arbeidskraftsbehovene som kommer, sa Anne-Kari Bratten.
  Vi trenger en bredere erkjennelse av de arbeidskraftsbehovene som kommer, sa Anne-Kari Bratten.
 • - IA-avtalen har vært en betinget suksess, men det er på tide å se om man kan få mer inn i en trepartsavtale for å møte arbeidskraftsutfordringene, sa Fagsjef Olav Kvam.
  - IA-avtalen har vært en betinget suksess, men det er på tide å se om man kan få mer inn i en trepartsavtale for å møte arbeidskraftsutfordringene, sa Fagsjef Olav Kvam.
 • Professor Ivar Frønes avsluttet onsdagen med et underholdende foredrag om oljerikdommens utfordringer.
  Professor Ivar Frønes avsluttet onsdagen med et underholdende foredrag om oljerikdommens utfordringer.

- Selv om vi ikke nødvendigvis er enige i alt, opplever jeg at Spekter en konstruktiv arbeidsgiverforening som har et tydelig og viktig engasjement i det å få mobilisert mer arbeidskraft, sa Arbeidsminister Anniken Huitfeldt da hun i dag åpnet Spekters Vinterkonferanse.

Huitfeldt var opptatt av at det går godt i norsk arbeidsliv og at vi ligger i verdenstoppen når det gjelder andel sysselsetting:

- Men vi kan ikke slå oss til ro med det. Vi har et stort potensial i å øke sysselsettingen i Norge med rundt 100 000 årsverk, sa Huitfeldt som også understreket viktigheten av at vi i Norge har like muligheter og et koordinert forhandlingssystem som bidrar til små lønnsforskjeller. 

- Spekters engasjement og bekymring for arbeidskraftsbehovet i Norge er viktig og en utfordring som politikerne og partene i arbeidslivet sammen må løse, sa Huitfeldt som pekte på hvilken betydning full barnehagedekning og billigere barnehage har hatt for å øke sysselsettingen. 

- At vi i Norge ligger i europatoppen i antall fødsler og samtidig har høy kvinnelig sysselsetting skyldes ikke at norske kvinner er flinkere enn kvinner i andre land til å kombinere fødsler med jobb. Forklaringen ligger i viktige politiske reformer, sa Huitfeldt. 

Satsråden understreket også viktigheten av flest mulig heltidsstillinger: - Dette er viktig for den enkeltes pensjonsgrunnlag, men er også viktig for å sikre kompetanseutvikling slik at vi kan gi et best mulig tjenestetilbud. Det er også viktig å fortsette arbeidet med å redusere den ufrivillige deltid og erfaring viser at dette arbeidet også bidrar til også de som selv har valg å jobbe deltid velger å øke stillingsandelen sin. 

Huitfeldt var også opptatt av å gjøre det lettere for uføre å kunne jobbe litt. - Vi må huske at 90 prosent av dagens uføre er 100 prosent uføre. Regjeringen vil gjøre det lettere for at denne gruppen skal kunne jobbe litt. Her er gradert sykemelding en nøkkel, sa Huitfeldt som også var opptatt av at vi må se på hvorfor det kvinnelige sykefraværet er så mye høyere enn det mannlige sykefraværet. Hun understreket også viktigheten av å få flere seniorer til stå lengre i arbeidslivet, og hvor viktig det er å sikre mobilitet for seniorene i arbeidslivet. 

Les også om arbeidsministerens innlegg hos frifagbevegelse.no: - Vi må utdanne helsefagarbeidere

Norsk økonomi og krise i Europa

Arne Jon Isachsen, professor ved BI, ga deltakerne en leksjon i bakgrunnen for den økonomiske krisen i Europa, som han mente handlet om solidaritet og hvem som skal ta tapene. Han pekte på tabbene i Euro-prosjektet, som manglede felles inflasjonsmål og hvordan økonomisk utvikling ikke bare er et økonomisk prosjekt med også et kulturprosjekt. Han mente Euro-samarbeidet kunne overleve dersom Tyskland greide å eksportere sin økonomiske struktur til Sør-Europa.

Isachsen forklarte også hvordan ”Den norske modellen” er bygget opp om norsk kultur, solidaritetsprinsipp,  og ideologien til Gerhardsen om at ”ingen skal behøve å stå med lua i handa”. 

Dypdykk i aktuelle tema

Som vanlig fikk deltakerne mulighet til å velge mellom dypdykk i tre aktuelle tema. Direktør i Spekter, Arild Bryde informerte om et nytt lederutviklingsvertøy som utvikles for Spekters medlemmer. Fagsjef Anne-Turid Wikdahl refererte fra Hovedavtaleforhandlingene, og jurirdisk direktør Kristin Juliussen gjennomgikk vikarbyrådirektivet og hvordan endringene i de nye reglene vil berøre virksomhetene. 

Fra IA til MOA

Spekter mener vi trenger en bredere erkjennelse av de arbeidskraftsbehovene som kommer. - IA-avtalen utløper i 2013. Spekter mener avtalen er for snever og mener tiden er inne for å tenke nytt for å mobilisere mer arbeidskraft, sa viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten. – Vi må spisse innsatsen der det monner, og endre fokus fra inkludering til mobilisering fortsatte hun. - IA-avtalen har vært en betinget suksess, men det er på tide å se om man kan få mer inn i en trepartsavtale for å møte arbeidskraftsutfordringene, supplerte fagsjef Olav Kvam. 

Les også:  Fra IA til MOA og  

Spekter mener innsatsen bør rettes inn mot blant annet: 

Professor Ivar Frønes avsluttet onsdagen med å gi oss sine betraktninger rundt rikdommens utfordringer i oljelandet.  

Vinterkonferansen fortsetter torsdag med innlegg Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant Høyre, Pål Molander, direktør i STAMI, Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Spekters viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten og sjeføkonom Stein Gjerding.