spekter.no>Tidenes laveste sykefravær i Spekter-virksomhetene

Nye tall viser at sykefraværet i Spekters medlemsvirksomheter ikke har vært lavere siden man startet målingen for ti år siden. Fra første til andre kvartal er det legemeldte sykefraværet redusert med om lag ett prosentpoeng.

I Spekters helsevirksomheter er det legemeldte sykefraværet nå på 6,2 prosent, i de øvrige medlemsvirksomhetene er det 5,1 prosent. Også det totale legemeldte sykefraværet i Norge er på vei ned, og ligger nå på 5,1 prosent. Til sammenligning var det på hele 6,9 prosent i tredje kvartal 2009. Tallene er ikke justert for sesong- og influensavariasjoner.

- Det er gledelig at arbeidet med å redusere sykefraværet ser ut til å gi resultater. Våre medlemmer har klart å redusere sykefraværet mer enn i landet sett under ett. Det må de ta med seg i det videre arbeidet med å redusere sykefraværet, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Hun mener det blir viktig å følge utviklingen fremover med tanke på om den gode trenden holder seg. Dessuten tar hun til orde for å se nærmere på årsakene til at kvinner har høyere sykefravær enn menn. På landsbasis har kvinner et legemeldt sykefravær på 6,7 prosent og menn 4,2 prosent.

- Som part i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) vil vi gjerne bidra til å finne ut mer om årsakene til at kvinner har høyere sykefravær enn menn. Dette er også viktig kunnskap å ha med seg inn i de kommende IA-avtaleforhandlingene, sier Bratten.

Les mer sykefraværsstatistikk på SSBs nettsider