spekter.no>Styring av sykehusene
  • Helseminister Jonas Gahr Støre, leder i Stortingets helse- og omsorgskomité, Bent Høie og administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten deltok i paneldebatt om ledelse av sykehusene (foto: Helene Dannevig/Spekter)
    Helseminister Jonas Gahr Støre, leder i Stortingets helse- og omsorgskomité, Bent Høie og administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten deltok i paneldebatt om ledelse av sykehusene (foto: Helene Dannevig/Spekter)
  • - Helselederne står i et regn av regler og paragrafer, sa Anne-Kari Bratten. (Foto: Helene Dannevig/Spekter)
    - Helselederne står i et regn av regler og paragrafer, sa Anne-Kari Bratten. (Foto: Helene Dannevig/Spekter)

- Det er en seiglivet myte at sykehusene ikke er politisk styrt. Faktum er at dette er en sektor som er svært responsiv på politikk. Norske helseledere reagerer raskere enn sin egen skygge på politiske vedtak og signaler, sa Anne-Kari Bratten på Civitas frokostmøte, der tema var ledelse av norske sykehus.

- De er svært omstillingsdyktige, og det gjelder ledere på alle nivåer, fra sykehusdirektørene til avdelingsledere som står helt oppi pasientbehandling, fortsatte hun.  

I sin innledning konstaterte Bratten at det har vært svært gode resultater i sykehusene etter sykehusreformen:

- Det kommer ikke bare som et resultat av økte bevilgninger, men av ledelse og styring.  Det drives ledelse og styring i norske sykehus hele tiden, fra øverste til nederste ledelsesnivå. 

Rapporteringsmengde

Bratten pekte også på at helselederne står i et regn av regler og paragrafer.

- Tyngden av regler, paragrafer, bestemmelser, skjemaer og krav til dokumentasjon er i ferd med å bli massiv. Jeg mener at politikerne må tenke seg godt om før regnet av regler og paragrafer tynger enda mer enn det gjør i dag. Og de må i hvert fall ikke kritisere lederne for å drive med byråkrati når det er politikerne selv som har pålagt dem det, sa Bratten

Hvor skal man rydde?

- Samtidig er det er viktig å huske på at hvert rapporteringskrav har en historie, og virker fornuftig når man ser på de enkeltvis. Støre sa nettopp at det rapporteres at det er for mye rapportering i sykehusene, kommenterte Bratten og henviste til helseministerens innlegg. 

Bratten viste til at lederne i sykehusene følger lojalt opp ethvert krav som kommer. Hun mente det er viktig å se på summen og muligheten for å rydde i rapporteringen. 

Avslutningsvis viste Bratten til at det er ingen interesseorganisasjon som har i sitt program at de skal gå i fakkeltog for de helhetlige prioriteringene. 

- Uten politikernes og ledernes kraftige røst for helhet går ikke dette i hop. Gi lederne et tydelig oppdrag og vær tydelig på rollene, var Brattens avsluttende anbefaling.