spekter.no>Spekter og Legeforeningen enige i lønnsoppgjøret
Cathrine Hennig fra Spekter og Hege Gjessing fra Legeforeningen. Foto: Helene Dannevig/Spekter
Cathrine Hennig fra Spekter og Hege Gjessing fra Legeforeningen. Foto: Helene Dannevig/Spekter

Spekter har blitt enig med Legeforeningen om årets mellomoppgjør for helseforetakene.

Det er gitt sentrale generelle lønnstillegg på mellom 13.000 og 20.000 kroner til medisinstudenter med lisens, turnusleger og leger i spesialisering. De sentralt avtalte minimumssatsene økes med tilsvarende kronebeløp.

Det skal nå forhandles i det enkelte foretak om blant andre overlegenes lønnsoppgjør.
- Vi er tilfreds med å ha kommet i mål i denne delen av oppgjøret. Partene i den enkelte virksomhet har nå ansvar for å finne gode løsninger i de lokale forhandlingene for overlegene, sier Spekters forhandlingsleder Cathrine Hennig.

Partene lokalt må ha sluttført de lokale forhandlingene senest 21. juni. Frist for å be om bistand er satt til 14. juni.

Det nedsettes i tillegg en partsammensatt arbeidsgruppe som skal etablere et mer detaljert kunnskapsgrunnlag om lønnsutviklingen for leger som omfattes av overenskomsten og som har som mål å forklare forskjell i beregnet og faktisk resultat.  Arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i tallmateriale fra et utvalg helseforetak.
På bakgrunn av omlegging av turnuslegeordningen, er partene enige om å avholde et felles seminar i løpet av høsten 2013. Målet med seminaret er å gjennomgå ulike tilknytningsformer medisinstudenter med lisens har til helseforetakene, og å utveksle erfaringer med grunnlaget for tilsetting av turnusleger.